"> ');
Mer om Osteopati

Mer om osteopati

 

Det osteopatiska förhållningssättet utgår från fem modeller:

 

  • Den biomekaniska modellen där hänsyn tas till ledfunktion, kroppshållning, balans av viktbäring och belastning samt proprioception.

  • Den respiratoriska och cirkulatoriska modellen där hänsyn tas till försörjning av syre och näring till kroppens vävnader, bortförsel av metaboliter, förutsättningar för vätskedynamik samt andningsfunktion.

  • Den neurologiska modellen som tar hänsyn till sensorisk aktivitet i smärtreceptorer och det centrala nervsystemet samt påverkan av det icke-viljestyrda nervsystemet.

  • Den biopsykosociala modellen som tar hänsyn till hur psykologiska och sociala faktorer påverkar en individs hälsotillstånd.

  • Den bioenergetiska modellen som tar hänsyn till kroppens förmåga att bibehålla balans mellan energiproduktion och förbrukning, näringsupptag och immunologiska faktorer.

 

Dessa modeller tillämpas i kombination enligt det som anses mest lämpligt för patienten.

(Svenska Osteopatförbundet)

Forskning

 

Osteopater utbildas i att ha ett evidensinformerat förhållningssätt, vilket innebär att undersökning och behandling alltid utgår från bästa möjliga kombination av tillgänglig forskning, egen beprövad erfarenhet och patientens preferenser.

 

Forskning på osteopatisk behandling utförs på många håll i världen. Bland annat USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Tyskland och Italien för att nämna några. Även några svenska osteopater har börjat få sin forskning publicerad i erkända internationella tidskrifter. Det finns stark evidens för till exempel behandling av ländryggssmärta, nacksmärta och huvudvärk. Vidare finns evidens för att osteopatisk behandling kan vara effektiv inom alla åldersgrupper.

 

Det finns flera europeiska organisationer som arbetar med att samla och sammanställa forskning på osteopati, bland annat National Council for Osteopathic Research i Storbritannien och Center for Osteopathic Medical Collaboration i Italien. (Svenska Osteopatförbundet)

Historia

 

Andrew Taylor Still grundade och myntade begreppet osteopati 1874. Still hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri. Hans syn var att fler av dåtidens medicinska behandlingsmetoder var ineffektiva och ibland till och med skadliga och ville utveckla en metod för att bättre främja människors hälsa.Still studerade människans anatomi ingående och menade att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa. Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den ha bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader.

 

1993 blev osteopatyrket statligt erkänt som en egen vårddisciplin i Storbritannien och sedan dess har yrket reglerats i ett flertal andra europeiska länder samt Australien och Nya Zeeland.

 

I Sverige utbildas osteopater på Skandinaviska osteopathögskolan sedan 1997.

(Svenska Osteopatförbundet)

Läs mer hos Svenska Osteopatförbundet - https://www.osteopatforbundet.se