Övningar & Tips

Promendera mera 🚶🏻🚶🏼‍

Att promenera har massa bra effekter på din hälsa. Vid promenad frigörs serotonin, dopamin och endorfiner vilket för att du känner dig gladare och piggare. ⁣

Det har också visats att regelbundna promenader kan bidra till smärtlindring, minskad stress och förbättringar av blodfetter, blodsocker och blodtryck.