"> ');
Osteopati

Hälsadiagnostik, behandling & träning

 

  Vanliga besvär i klinken: 

 

  • Nack & ryggont

  • Ischias

  • Ont i höft

  • Huvudvärk & käkbesvär

  • Ledvärk

  • Belastningsskador

  • Magrelaterade besvär

  • Tennisarmbåge/musarm

  • Långvarig smärta

Osteopati klassas som friskvård och kan därför betalas med friskvårdsbidrag

 

Osteopati

 

Osteopater är specialister på rörelseapparaten. Vi ser människan som en helthet och söker orsaker till olika besvär relaterade till smärta, värk och stelhet. 

 

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårddisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

 

Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. I takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen.

 

Läs mer om osteopati här

 

Josephine Janson

 

Osteopat D.O., BSc in health care - Skandinaviska Osteopathögskolan

 

Diplomerad Massör - Friskvårdsgruppen

 

Recreation Management - Oklahoma State University

Som terapeut förespråkar jag människan som en helhet. Att arbeta med människokroppen innebär en djup förståelse och ödmjukhet för de många komplexa system kroppen är uppbyggd av. 

 

Med min bakgrund som professionell golfare har jag en unik och specialiserad kunskap för golfsvingen och dess relation till smärta, värk och stelhet

 

  Träning 

 

Ofta behöver vi kombinera behandling med olika typer av rörelseträning, övningar eller träning för att få de snabbaste och mest hållbara resultaten. 

 

På Halmstad Golfarena arbetar jag med att lägga upp träningsprogram och stötta dig i din träning. Här nedan är är några anledningar personer vänder sig till mig. 

 

Långvarig eller återkommande smärta. 

Rörelserädsla.

Återskapa kroppens balans och rörelsemönster. 

Bli starkare och få bättre kontroll på kroppen. 

Hållbar träning som förebygger skador.

Omdömen